O Centrum APERIO

APERIO FOR KIDS – Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży istnieje już od 5 lat. Początkowo działaliśmy pod nazwą Pracownia Wspierania Rozwoju Dziecka – APERIO. Jednak w związku z poszerzaniem naszej działalności zmieniliśmy nazwę i lokalizację.

Aktualnie mieścimy się przy ulicy Armii Krajowej 35 w Kaliszu. Dysponujemy sześcioma gabinetami terapeutycznymi. W Centrum APERIO FOR KIDS można znaleźć pomoc psychologa, pedagoga, logopedy.

Ponadto w Centrum znajduje się w pełni wyposażona sala integracji sensorycznej.

W APERIO FOR KIDS rodzice naszych małych pacjentów również otrzymają pomoc. Rozwinęliśmy swoją działalność o pomoc psychologa dla osób dorosłych, psychoterapeuty rodzinnego, małżeństw i par.

 

Aperio psycholog

APERIO FOR KIDS – Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży powstało z myślą o dzieciach i młodzieży i ich rodzicach. Pomagamy dzieciom i młodzieży z szeroko rozumianymi trudnościami  m. in. trudnościami w nauce, przejawiającymi zaburzeniami zachowania i emocji, sprawiającymi problemy wychowawcze, mającymi trudności w poprawnej mowie, mającymi trudności w rozwoju.

Misją naszego Centrum APERIO FOR KIDS jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży oraz wzmacnianie rodziców we wspólnej nauce radzenia sobie z trudnościami oraz czerpania radości nawet z najdrobniejszych sukcesów.

Centrum APERIO FOR KIDS to zespół specjalistów, który dzięki swoim kwalifikacjom, doświadczeniu zawodowemu zapewnia profesjonalną diagnozę i pomoc. Chcemy się dzielić naszą wiedzą i doświadczeniem z rodzicami, by mogli razem z nami wspierać swoje dzieci w prawidłowym rozwoju. Na co dzień pracujemy zawodowo w szkołach, placówkach oświatowych, poradniach zdrowia dzięki czemu mamy ciągły kontakt z dziećmi i młodzieżą.

Dlaczego APERIO?  Aperio z łacińskiego oznacza – odkryć, otworzyć, podejmować. APERIO to nasza inspiracja do dalszej pracy z naszymi podopiecznymi. Pragniemy odkrywać nowe talenty naszych małych klientów, tak aby były widoczne dla nich samych i dla ich rodziców. Każdy z nich ma talent i trzeba go ODKRYĆ! Dzięki naszej pracy terapeutycznej z dziećmi, chcemy OTWORZYĆ im drzwi do lepszego świata, aby czerpały z niego radość. Codziennie nasze dzieci i ich rodzice PODEJMUJĄ trud ciężkiej pracy nad własnym rozwojem.

Nasze gabinety

Psycholog Kalisz
Psycholog Kalisz
Psycholog dziecięcy kalisz
Psycholog Kalisz
Psycholog Kalisz
Pedagog Kalisz
Psycholog dziecięcy kalisz
Psycholog dziecięcy kalisz
Pedagog Kalisz
Logopeda Kalisz
Psycholog
Psycholog dzieciecy

Zespół

Psycholog dziecięcy kalisz

Agata Śmiłowicz-Osińska

Psycholog, diagnosta, psychoterapeuta poznawczo- behawioralny w trakcie szkolenia. Specjalista w zakresie zaburzeń ze spektrum autyzmu. Praktyk metody skoncentrowanej na rozwiązaniu Kid Skills’s

Pracuję z dziećmi i młodzieżą terapeutycznie metodami psychoterapii poznawczo – behawioralnej łącząc podejście skoncentrowane na rozwiązaniu. Zajmuję się również diagnostyką rozwoju dzieci i młodzieży oraz poradnictwem dla rodziców. Przyjmuję małe dzieci od 0-3 r. ż., dzieci przedszkolne, młodzież szkolną i młodych dorosłych.

Pedagog, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog.

Paulina Gajzler

Pedagog, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog.

Prowadzi systematyczne zajęcia dla uczniów z dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią oraz dysortografią. Jako specjalista prowadzi również zajęcia usprawniające rozwój dzieci niepełnosprawnych intelektualnie oraz z różnymi deficytami rozwojowymi. Zajmuje się również prowadzeniem terapii zaburzonej koncentracji uwagi dla dzieci i młodzieży.

Pedagog, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog.

Jolanta Mielczarek

Pedagog, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog.

Prowadzi systematyczne zajęcia z terapii pedagogicznej, zajęcia w usprawnianiu koncentracji uwagi, zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce, zajęcia usprawniające gotowość szkolną 6-latków, terapię dzieci z Zespołem Aspergera oraz zajęcia dla dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.

Pedagog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

Karolina Małecka

Pedagog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeuta zaburzeń ze spektrum autyzmu, arteterapeuta.

Prowadzi systematyczne zajęcia terapeutyczne dzieci ze spektrum autyzmu, zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia usprawniające gotowość szkolną 6 latków, zajęcia pedagogiczne dla dzieci przedszkolnych z deficytami rozwojowymi, zajęcia dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych z zaburzonymi zachowaniami, zajęcia dla dzieci przedszkolnych z zaburzeniami w rozwoju społeczno – emocjonalnym.

trener umiejętności społecznych, nauczyciel języka polskiego

Aleksandra Bazalińska

Pedagog, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, trener umiejętności społecznych, nauczyciel języka polskiego.

Prowadzi systematyczną terapię pedagogiczną dla dzieci, które mają trudności szkolne lub dysleksję rozwojową. Prowadzi terapię koncentracji uwagi dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia z języka polskiego. Jest trenerem TUS – cyklicznie prowadzi grupowe zajęcia z Treningu Umiejętności Społecznych. 

Logopeda, pedagog, terapeuta pedagogiczny,

Agata Piechota

Logopeda, pedagog, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog.

Zajmuje się terapią logopedyczną, którą dostosowuje do potrzeb, możliwości i zainteresowania dziecka. Prowadzi terapię logopedyczną małych dzieci, dzieci przedszkolnych i szkolnych, dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi, wadami wrodzonymi, MPD, oraz niepełnosprawnością intelektualną. W swojej pracy wykorzystuje różnorodne metody i pomoce logopedyczne tak, aby zajęcia były interesujące i stymulowały rozwój dziecka. 

Logopeda, terapeuta pedagogiczny,

Magdalena Małecka

Logopeda, terapeuta pedagogiczny, terapeuta zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Prowadzi terapię logopedyczną stosują najnowsze metody pracy z dziećmi. Zajmuje się terapią wad wymowy oraz pracą z dziećmi z zaburzeniami rozwoju m. in. ze spektrum autyzmu. 

Psycholog, psychoterapeuta.

Joanna Lizut

Psycholog, psychoterapeuta.

Prowadzi terapię psychologiczną dla dzieci i młodzieży. Przyjmuje małe dzieci od 0-3 lat, dzieci szkolne oraz młodzież. Pracuje terapeutycznie z dziećmi metodami terapii poznawczo – behawioralnej. Pracuje również systemowo z rodzinami. 

Nauczyciel matematyki, fizyki i informatyki.

Dawid Kucharski

Nauczyciel matematyki, fizyki i informatyki.

Zajmuje się specjalistyczną pomocą w edukacji i diagnozie problemów z matematyki i fizyki.

 

Oferta

Psycholog dziecięcy

Konsultacja psychologiczna dla dzieci i młodzieży

Konsultacja psychologiczna to spotkanie z psychologiem, którego celem jest określenie charakteru trudności dziecka oraz zaplanowanie odpowiednich oddziaływań oraz określenie zakresu możliwej pomocy specjalistycznej. Podczas konsultacji można też uzyskać pomoc psychologiczną - wspólnie z psychologiem spróbować lepiej zrozumieć trudności, z jakimi zmaga się nasze dziecko.

Psycholog

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Psychoterapia dzieci i młodzieży to proces, który ma pomóc w radzeniu sobie z napotykanymi trudnościami. Jeśli dziecko sprawia kłopoty wychowawcze, ma problemy w relacjach z rówieśnikami, zaburzenia lękowe, ma niski nastrój, niską samoocenę - wymaga wsparcia terapeutycznego! Terapia dzieci i młodzieży wymaga wspólnego zaangażowania rodziców.

Psycholog

Psychoterapia rodzin

Terapia rodzinna to forma pomocy psychologicznej, która obejmuje nie tylko osobę przejawiającą określone trudności (np. dziecko), ale również jego rodzinę. Ta terapia ma za zadanie pracę nad relacjami w rodzinie.

Psycholog

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to nowoczesne i skuteczne metody pracy z dziećmi i młodzieżą mającymi trudności edukacyjne na poziomie szkoły podstawowej uniemożliwiające osiągnięcie sukcesu edukacyjnego. Zajęcia mają atrakcyjną dla dzieci formę z wykorzystaniem różnorodnych technik i pomocy terapeutycznych oraz edukacyjnych.

Zajęcia prowadzone w formie indywidualnej.

Psycholog

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna to zajęcia dla dzieci z wadami wymowy, dzieci niepełnosprawnych z trudnościami w mowie, jąkających się lub z opóźnionym rozwojem mowy. Terapię logopedyczną najczęściej prowadzi się poprzez podnoszenie kompetencji w zakresie rozwoju sprawności językowej, rozumienia, zasobu leksykalnego, motoryki małej i dużej, świadomości ciała oraz zintegrowania zmysłów.
Zajęcia prowadzone indywidualnie.

Psycholog

Terapia koncentracji uwagi

Terapia koncentracji uwagi ma za zadanie wspierać proces odbierania i selekcji informacji płynących ze środowiska, z jednoczesnym podejmowaniem działań. Trudności w skupieniu się są we współczesnych czasach bardzo popularnym problemem wśród dzieci i młodzieży. Jeśli Twoje dziecko nie może się skupić przy odrabianiu pracy domowej, cały czas jest upominane przez nauczyciela w szkole. potrzebne jest mu wsparcie!
Zajęcia prowadzone indywidualnie.

Psycholog

Terapia integracji sensorycznej

Integracja sensoryczna (SI) to proces dzięki któremu mózg segreguje, rozpoznaje, interpretuje i integruje wrażenia płynące ze wszystkich zmysłów. Jeśli pojawiają się nieprawidłowości w tym zakresie (na etapie integracji wrażeń zmysłowych) mówimy o zaburzeniach integracji sensorycznej. Dysfunkcje SI wpływają na uczenie się, zachowanie i rozwój społeczno - emocjonalny dziecka, mogą przejawiać się m.in.: problemami z koordynacją ruchową, trudnościami w nauce, nieodpowiednim napięciem mięśniowym, „niezgrabnością” ruchową, problemami z uwagą i stanem pobudzenia, problemami z samoobsługą, trudnościami w zachowaniu.

Psycholog dzieciecy

Terapia dzieci niepełnosprawnych

Terapia dzieci niepełnosprawnych ma na celu wszechstronne usprawnianie ich rozwoju: intelektualnego, emocjonalno - społecznego oraz ma za zadanie wyrównywanie deficytów rozwojowych. W Naszym Centrum mamy specjalistów w tej dziedzinie, którzy na co dzień pracują z dziećmi niepełnosprawnymi wzmacniając ich rozwój.

Psycholog dzieciecy

Terapia autyzmu i zespołu Aspergera

Terapia przeznaczona jest dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, z autyzmem i zespołem Aspergera. Celem terapii jest dostarczenie dziecku intensywnych, systematycznych i dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, oddziaływań terapeutycznych, poprawiających funkcjonowanie dziecka.

Psycholog dzieciecy

Terapia ręki

Celem terapii ręki jest usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych, które pozwalają dziecku na wykonywanie precyzyjnych ruchów dłoni i palców niezbędnych do osiągnięcia umiejętności w zakresie samoobsługi oraz doskonalenia sprawności manualnych i grafomotorycznych. Zajęcia opierają się na ćwiczeniach i zabawach adekwatnych do wieku życia dziecka.

Psycholog dzieciecy APERIO

Dietetyk - porady dietetyczne

Zdrowe odżywianie to styl życia i sposób na pełnię zdrowia. Konsultacje dietetyka pomagają w osiągnięciu zdrowia dzieci, młodzieży i dorosłych.

Psycholog dzieciecy APERIO

TUS - Trening Umiejętności Społecznych

Zajęcia TUS to cykl zajęć grupowych dla dzieci, które mają trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych, w odnalezieniu się w grupie rówieśniczej, są wycofane, nieśmiałe, małomówne, pozostają z boku grupy, często ulegają wpływom innych rówieśników, nie rozmawiają z nieznanymi dziećmi i dorosłymi, niechętnie wyrażają swoje emocje, są skryte, nie komunikują swoich potrzeb. Więcej w zakładce - AKTUALNOŚCI,

Aktualności

Zapisy na Trening Umiejętności Społecznych – edycja 4 Jesień 2019 – ruszyły!

psycholog kalisz

Rodzicu! Zapraszamy na zajęcia z Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci nieśmiałych, mających trudności z emocjami i w relacjach z rówieśnikami. Czwarty rok prowadzimy trening TUS.

APERIO To nasza motywacja!

​​

„Aperio” to nasza inspiracja do dalszej pracy z naszymi pacjentami. Pragniemy odkrywać nowe talenty naszych dzieci, tak aby były widoczne dla nich samych i dla ich rodziców. Każdy z nich ma talent i trzeba go ODKRYĆ!

Kontakt

Rejestracja:
729 887 370

ul. Armii Krajowej 35
62-800 Kalisz

centrum@aperio.kalisz.pl