Jesteśmy dla dzieci, młodzieży i rodziców.

Agata Śmiłowicz -Osińska

Paulina Gajzler

Jesteśmy dla dzieci, młodzieży i rodziców.

Agata Śmiłowicz -Osińska
Paulina Gajzler

W Centrum Rozwoju Aperio  zajmujemy się diagnozą/terapią problemów oraz zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży, a także poradnictwem rodzicielskim.

Centrum APERIO -Diagnoza integracji sensorycznej Kalisz

Diagnoza integracji sensorycznej Kalisz

Rozpoczęcie terapii integracji sensorycznej zawsze poprzedzone jest wykonaniem diagnozy integracji sensorycznej u dziecka. Na podstawie informacji uzyskanych z diagnozy terapeuta przygotowuje indywidualny program terapeutyczny dla dziecka oraz wskazówki terapeutyczne dla rodziców, które powinni realizować w domu. Diagnoza integracji sensorycznej składa się z trzech spotkań, każda wizyta trwa 45 min. Celem diagnosty jest określenie jakie trudności dziecka powodują zaburzenia procesów integracji sensorycznej.

Diagnoza integracji sensorycznej Kalisz – co obejmuje diagnoza?

Wywiad z opiekunem – terapeuta pyta o rozwój dziecka w okresie prenatalnym, okołoporodowym i po urodzeniu, rozwój psychoruchowy do 1 roku życia oraz stan zdrowia dziecka.

Przeprowadzenie Testów Południowo-Kalifornijskich (przeznaczonych przede wszystkim dla dzieci od 4 r.ż.), które oceniają między innymi: planowanie ruchu, różnicowanie wrażeń dotykowych, naśladownictwo ruchowe, równowagę, koordynację wzrokowo-ruchową.

Przeprowadzenie obserwacji klinicznej, która ocenia między innymi lateralizację, odruchy, napięcie mięśni, pracę gałek ocznych, poziom pobudzenia systemu przedsionkowego.

Obserwacje dziecka w czasie jego swobodnej i zaplanowanej aktywności oraz reakcji dziecka na proponowane zadania ruchowe z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu.

Z całości przeprowadzonej diagnozy, terapeuta sporządza pisemną diagnozę SI wraz z zaleceniami. 

Centrum Rozwoju APERIO

kontakt

Centrum Rozwoju APERIO

kontakt

Rejestracja
ul. Armii Krajowej 35, 62-800 Kalisz
budynek Piekarni Olszyna na osiedlu Dobrzec
Poniedziałek – Piątek 10:00 – 20:00
centrum@aperio.kalisz.pl

Możliwość płatności kartą płatniczą

Psycholog dziecięcy kalisz
Psycholog dziecięcy kalisz
Rejestracja

+48 729 887 370

ul. Armii Krajowej 35, 62-800 Kalisz

z budynek Piekarni Olszyna na osiedlu Dobrzec

Poniedziałek - Piątek 10:00 - 20:00

centrum@aperio.kalisz.pl

Możliwość płatności kartą

Dla wygody i bezpieczeństwa wprowadziliśmy możliwość płatności kartą płatniczą

Psycholog Kalisz

Psycholog dziecięcy Kalisz

Psycholog dzieci Kalisz

Psycholog dzieci i młodzieży Kalisz

Psychoterapia Kalisz

Psychodietetyk Kalisz

Psycholog On-Line

TUS Kalisz

Zajęcia grupowe dla dzieci

Konsultacje psychologiczne Kalisz

Depresja Kalisz

Terapia autyzmu Kalisz

Terapia zespołu aspergera Kalisz

Terapia rodzin Kalisz

Logopeda Kalisz

Pedagog Kalisz

Terapia logopoedyczna Kalisz

Terapia pedagogiczna Kalisz

Terapia koncentracji uwagi Kalisz

Diagnoza integracji sensorycznej Kalisz

Terapia integracji sensorycznej Kalisz

Terapia SI Kalisz

Praca psycholog Kalisz

Praca pedagog Kalisz

Praca Logopeda Kalisz

Sensomotoryka

Copyright © 2022 Centrum Rozwoju APERIO

Copyright © 2022 Centrum Rozwoju APERIO

Top