Jesteśmy dla dzieci, młodzieży i rodziców.

Agata Śmiłowicz -Osińska

Paulina Gajzler

Jesteśmy dla dzieci, młodzieży i rodziców.

Agata Śmiłowicz -Osińska
Paulina Gajzler

W Centrum Rozwoju Aperio  zajmujemy się diagnozą/terapią problemów oraz zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży, a także poradnictwem rodzicielskim.

Centrum APERIO - Logopeda Kalisz

Logopeda Kalisz

jest specjalistą w zakresie nauk o kształtowaniu mowy w okresie rozwoju dziecka, a także na późniejszych etapach życia człowieka. Łączy w sobie cechy psychologa, filologa oraz terapeuty. Jego zadaniem jest zwalczenie problemów z prawidłową komunikacją językową.

Specjalista z zakresu logopedii zajmuje się także kształtowaniem umiejętności językowych u dzieci w wieku przedszkolnym. Jego zawód wymaga od niego rzetelnej wiedzy medycznej, psychologicznej oraz pedagogicznej.

Logopeda Kalisz – terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna to całość specyficznych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się -od prostych wad wymowy po niemożność mówienia włącznie.

Oddziaływania te mają na celu:
• usuwanie zaburzeń mowy,
• przywracanie mowy w przypadku jej utraty,
• nauczanie mowy, która się nie wykształciła,
• wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy,
• wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej,
• likwidację przyczyn i skutków pierwotnych oraz skutków wtórnych, do których zalicza się zarówno psychologiczne, jak i pedagogiczne konsekwencje zaburzeń mowy.

W przebiegu terapii wyróżnia się trzy stałe etapy: wstępny, właściwy i końcowy. Do etapu wstępnego zaliczyć możemy wszystkie ćwiczenia, które poprzedzają właściwe postępowanie terapeutyczne, np.: ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, narządów artykulacyjnych, słuchowe, ogólnej sprawności motorycznej, ćwiczenia poszczególnych funkcji psychicznych (takich jak uwaga, pamięć), ćwiczenia spostrzegawczości. Te ćwiczenia mogą stanowić integralną część etapu właściwego, jednak należy wtedy rozbudować lub zawęzić ich określone partie. Etapy właściwy i końcowy są specyficzne dla różnych rodzajów terapii dla różnych zaburzeń mowy. Terapia logopedyczna jest dostosowana do indywidualnych potrzeb dziecka i polega na budowaniu podstawowych kompetencji językowych takich jak: językowa, komunikacyjna i kulturowa.

Istnieje kilka zasad, którymi powinien się kierować logopeda  Kalisz podczas planowania oraz prowadzenia terapii. Należą do nich:
• zasada wczesnej rozpoczynania terapii – w przypadku stwierdzenia zaburzenia należy jak najszybciej rozpocząć terapię, ponieważ wczesna interwencja skraca czas trwania terapii oraz zwiększa jej efektywność

• zasada indywidualizacji – indywidualnego podejścia w sensie dostosowania środków, metod i pomocy do potrzeb pacjenta, jak i w znaczeniu prowadzenia zajęć indywidualnie

• zasada wykorzystywania wszelkich możliwości pacjenta – należy angażować maksymalną liczbę zmysłów i wykorzystywać posiadane przez pacjenta umiejętności

• zasada kompleksowego oddziaływania – oznacza holistyczne podejście do pacjenta oraz współprace z pozostałymi terapeutami pacjenta

• zasada aktywnego i świadomego udziału – należy stale pobudzać zainteresowanie oraz poziom motywacji pacjenta

• zasada współpracy z najbliższym otoczeniem – pacjent oraz jego najbliżsi mają prawo do rzetelnej informacji na temat rodzaju, stopnia i przyczyny zdiagnozowanych zaburzeń

• zasada systematyczności – zajęcia powinny być prowadzone systematycznie. Terapia logopedyczna powinna przebiegać według z góry ustalonych reguł i schematów

• zasada stopniowania trudności – terapię należy zaczynać od zadań najłatwiejszych dla danego pacjenta do coraz trudniejszych, przechodząc od elementów znanych do mniej znanych i nowych.

Logopeda Kalisz– rozwój mowy

Prawidłowy rozwój mowy jest warunkiem właściwego rozwoju poznawczego, społecznego i emocjonalnego dziecka. Dlatego tak ważne jest wspieranie rozwoju mowy dziecka już od najwcześniejszych chwil jego życia. Zdolność nawiązywania relacji z otoczeniem jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Zdrowe, prawidłowo rozwijające się niemowlę wyposażone jest w „narzędzia” już od urodzenia służące komunikacji: umiejętność skupiania wzroku na twarzy dorosłego, płacz, uśmiech, później głużenie, gaworzenie.
Brak zdolności komunikacji, sygnalizowania swoich potrzeb, mogą być sygnałem zaburzeń w rozwoju dziecka. Nieprawidłowa, niewyraźna wymowa, ubogi zasób słownictwa -to częste przyczyny trudności szkolnych i niepowodzeń w kontaktach rówieśniczych. Zaburzenia w rozwoju mowy wpływają niekorzystnie na poczucie
własnej wartości i kształtowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby.

Metody terapii logopedycznej dobierane są indywidualnie, zgodnie z potrzebami i
możliwościami poznawczymi każdego pacjenta.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania. Możesz też dokonać rezerwacji on-line.

Centrum Rozwoju APERIO

kontakt

Centrum Rozwoju APERIO

kontakt

Rejestracja
ul. Armii Krajowej 35, 62-800 Kalisz
budynek Piekarni Olszyna na osiedlu Dobrzec
Poniedziałek – Piątek 10:00 – 20:00
centrum@aperio.kalisz.pl

Możliwość płatności kartą płatniczą

Psycholog dziecięcy kalisz
Psycholog dziecięcy kalisz
Rejestracja

+48 729 887 370

ul. Armii Krajowej 35, 62-800 Kalisz

z budynek Piekarni Olszyna na osiedlu Dobrzec

Poniedziałek - Piątek 10:00 - 20:00

centrum@aperio.kalisz.pl

Możliwość płatności kartą

Dla wygody i bezpieczeństwa wprowadziliśmy możliwość płatności kartą płatniczą

Psycholog Kalisz

Psycholog dziecięcy Kalisz

Psycholog dzieci Kalisz

Psycholog dzieci i młodzieży Kalisz

Psychoterapia Kalisz

Psychodietetyk Kalisz

Psycholog On-Line

TUS Kalisz

Zajęcia grupowe dla dzieci

Konsultacje psychologiczne Kalisz

Depresja Kalisz

Terapia autyzmu Kalisz

Terapia zespołu aspergera Kalisz

Terapia rodzin Kalisz

Logopeda Kalisz

Pedagog Kalisz

Terapia logopoedyczna Kalisz

Terapia pedagogiczna Kalisz

Terapia koncentracji uwagi Kalisz

Terapia ręki Kalisz

Terapia integracji sensorycznej Kalisz

Terapia SI Kalisz

Praca psycholog Kalisz

Praca pedagog Kalisz

Praca Logopeda Kalisz

Sensomotoryka

Copyright © 2022 Centrum Rozwoju APERIO

Copyright © 2022 Centrum Rozwoju APERIO

Top