Agata Piechota

Logopeda  •  oligofrenopedagog  •  pedagog  • Magister filologii polskiej Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu  •  Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej, terapii pedagogicznej oraz oligofrenopedagogiki.


 

Jest specjalistą od wczesnej interwencji logopedycznej. Pracuje logopedycznie również z dziećmi niepełnosprawnymi. Ukończyła liczne kursy i szkolenia dotyczące diagnozy i terapii małego dziecka. Wzięła udział w warsztatach nt. Wykorzystania metody werbo – tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy. Uczestniczyła w certyfikowanych warsztaty organizowanych przez Centrum Metody Krakowskiej prof. Jagody Cieszyńskiej:

  • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych- usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu.®
  • Symultaniczno – Sekwencyjna Nauka Czytania.®
  • Metody badania zagrożenia dysleksją.
  • Metody wywoływania głosek.

Nadal systematycznie pogłębia swoje kwalifikacje zawodowe, biorąc udział w konferencjach, szkoleniach i warsztatach o tematyce logopedycznej i pedagogicznej.

Zawodowo poszerza swoją wiedzę i doświadczenie diagnostyczno- terapeutyczne pracując jako nauczyciel i logopeda w szkole podstawowej.

W Centrum Rozwoju Aperio zajmuje się terapią logopedyczną, którą dostosowuje do potrzeb, możliwości i zainteresowania dziecka. Prowadzi terapię logopedyczną małych dzieci, dzieci przedszkolnych i szkolnych, dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi, wadami wrodzonymi, MPD, oraz niepełnosprawnością intelektualną. W swojej pracy wykorzystuje różnorodne metody i pomoce logopedyczne tak, aby zajęcia były interesujące i stymulowały rozwój dziecka. Dla każdego dziecka przygotowuje indywidualny plan terapii, tak aby zajęcia nie kojarzyły się tylko z monotonną pracą, lecz były odkrywaniem prawidłowej wymowy poprzez naukę i wesołą zabawę. Pamiętaj! Jeśli martwi Cię rozwój mowy Twojego półtoraroczniaka, dwulatka, dwuipółlatka – nie czekaj, zgłoś się do logopedy! Im wcześniej zdiagnozowane zaburzenie rozwoju mowy tym szybsze postępy w terapii logopedycznej!

Logopeda dzieci kalisz
Top