Małgorzata Urycka

Oligofrenopedagog • Trener TUS • Terapeuta Integracji Sensorycznej (SI) 


 

Małgorzata Urycka – Integracja Sensoryczna SI

Absolwentka studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki, integracji sensorycznej. Pracuje jako nauczyciel współorganizujący kształcenie i terapeuta integracji sensorycznej
w przedszkolu. Jestem również instruktorem rekreacji ruchowej o specjalności Hipoterapia.

Szkolenia nadające uprawnienia:
Trener Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i osób dorosłych,
Trener TUS osób z autyzmem i zespołem Aspergera,

Szkolenia:
„Techniki i procesy terapeutyczne w pracy z dziećmi z trudnymi zachowaniami”
„Realizator programów profilaktycznych, pedagogów w zakresu profilaktyki, wczesnej interwencji uzależnień behawioralnych”,
„III stopniowy kurs doskonalący: „Terapia behawioralna u dzieci z autyzmem”,
„Porozumienie w przedszkolu inspirowane Porozumieniem bez przemocy Marshalla B. Rosenberga z modułem mini mediacji”,
„Kurs Pedagogiki Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego”,
Prywatnie jestem żoną i mama13 letniej córki. Uwielbia spędzać czas na świeżym powietrzu.

 

W Centrum Rozwoju APERIO

W Centrum Rozwoju Aperio zajmuje się terapią integracji sensorycznej. Uważam,
że każde dziecko jest inne i wymaga indywidualnego podejścia oraz dostrzeżenia jego możliwości i deficytów, dlatego dla każdego dziecka z osobna dobieram sposób prowadzenia terapii. W trakcie zajęć dużą wagę przykładam do nawiązania bliskiej relacji z dzieckiem. Praca z dziećmi daje mi dużo satysfakcji. Największą nagrodą dla mnie jest progres jaki widzę u swoich podopiecznych.

Integracja sensoryczna (SI) – diagnoza i terapia

Rozpoczęcie terapii integracji sensorycznej zawsze poprzedzone jest wykonaniem diagnozy SI u dziecka. Na podstawie informacji uzyskanych z diagnozy terapeuta przygotowuje indywidualny program terapeutyczny dla dziecka oraz wskazówki terapeutyczne dla rodziców, które powinni realizować w domu. Diagnoza SI składa się z trzech spotkań a każda wizyta trwa 60 min. Celem diagnosty jest określenie jakie trudności dziecka powodują zaburzenia procesów integracji sensorycznej.

Co obejmuje diagnoza? 

Wywiad z opiekunem – terapeuta pyta o rozwój dziecka w okresie prenatalnym i okołoporodowym a także po urodzeniu. Pyta również o rozwój psychoruchowy do 1 roku życia i stan zdrowia dziecka. Przeprowadzenie Testów Południowo-Kalifornijskich (przeznaczonych przede wszystkim dla dzieci od 4 r.ż.), które oceniają między innymi: planowanie ruchu, różnicowanie wrażeń dotykowych, naśladownictwo ruchowe, równowagę i koordynację wzrokowo-ruchową. Przeprowadzenie obserwacji klinicznej, która ocenia między innymi lateralizację, odruchy, napięcie mięśni, pracę gałek ocznych, poziom pobudzenia systemu przedsionkowego.

Integracja sensoryczna (SI) 

Obserwacje dziecka w czasie jego swobodnej i zaplanowanej aktywności oraz reakcji dziecka na proponowane zadania ruchowe z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Z całości przeprowadzonej diagnozy, terapeuta sporządza pisemną diagnozę SI wraz z zaleceniami. Terapia Integracji Sensoryczna jest stosowana u dzieci z:
  • trudnościami w uczeniu się,
  • autyzmem,
  • całościowymi zaburzeniami rozwoju,
  • zespołem Aspergera,
  • opóźnieniem psychoruchowym,
  • w chorobach genetycznych.

Centrum Rozwoju APERIO

kontakt

Centrum Rozwoju APERIO

kontakt

Rejestracja
ul. Armii Krajowej 35, 62-800 Kalisz
budynek Piekarni Olszyna na osiedlu Dobrzec

Poniedziałek – Piątek 10:00 – 20:00

centrum@aperio.kalisz.pl

Możliwość płatności kartą płatniczą

Psycholog dziecięcy kalisz
Psycholog dziecięcy kalisz
Rejestracja

+48 729 887 370

ul. Armii Krajowej 35, 62-800 Kalisz

z budynek Piekarni Olszyna na osiedlu Dobrzec

Poniedziałek - Piątek 10:00 - 20:00

centrum@aperio.kalisz.pl

Możliwość płatności kartą

Dla wygody i bezpieczeństwa wprowadziliśmy możliwość płatności kartą płatniczą

Copyright © 2022 Centrum Rozwoju APERIO

Copyright © 2022 Centrum Rozwoju APERIO

Top