Magdalena Murawska

Fizjoterapeuta  •  Terapeuta Integracji Sensorycznej  •


 

Integracja sensoryczna (SI) – Magdalena Murawska

Ukończyła fizjoterapię ze stopniem magistra na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie fizjoterapii w pediatrii (Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu). Ponadto ukończyła studia podyplomowe z terapii integracji sensorycznej (Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty).

Uczestniczka wielu konferencji i szkoleń związanych z wybiórczością pokarmową (Fundacja Cali Mali -Agata Kalina oraz Centrum Szkoleń Behawioralnych), diagnozą i terapią dzieci (szkolenia z Iwoną Palicką oraz w Fundacji OKNO – Magdalena Okrzasa), terapią reki (Centrum Tutor oraz EMPIS)

Jest mgr fizjoterapii i terapeutą integracji sensorycznej. 

W Centrum Rozwoju APERIO

wykonuje diagnozy i prowadzi terapię integracji sensorycznej dla dzieci rozwijających się typowo oraz dla dzieci ze spektrum autyzmu. Pomaga dzieciom z problemem wybiórczości pokarmowej. 

Nieustannie zdobywa wiedzę i poszerza zakres umiejętności aby jak najlepiej pomóc swoim małym pacjentom.

Integracja sensoryczna (SI) – diagnoza i terapia

Rozpoczęcie terapii integracji sensorycznej zawsze poprzedzone jest wykonaniem diagnozy SI u dziecka. Na podstawie informacji uzyskanych z diagnozy terapeuta przygotowuje indywidualny program terapeutyczny dla dziecka oraz wskazówki terapeutyczne dla rodziców, które powinni realizować w domu. Diagnoza SI składa się z trzech spotkań a każda wizyta trwa 60 min. Celem diagnosty jest określenie jakie trudności dziecka powodują zaburzenia procesów integracji sensorycznej.

Co obejmuje diagnoza? 

Wywiad z opiekunem – terapeuta pyta o rozwój dziecka w okresie prenatalnym i okołoporodowym a także po urodzeniu. Pyta również o rozwój psychoruchowy do 1 roku życia i stan zdrowia dziecka.

Przeprowadzenie Testów Południowo-Kalifornijskich (przeznaczonych przede wszystkim dla dzieci od 4 r.ż.), które oceniają między innymi: planowanie ruchu, różnicowanie wrażeń dotykowych, naśladownictwo ruchowe, równowagę i koordynację wzrokowo-ruchową.

Przeprowadzenie obserwacji klinicznej, która ocenia między innymi lateralizację, odruchy, napięcie mięśni, pracę gałek ocznych, poziom pobudzenia systemu przedsionkowego.

 

Integracja sensoryczna (SI) 

Obserwacje dziecka w czasie jego swobodnej i zaplanowanej aktywności oraz reakcji dziecka na proponowane zadania ruchowe z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu.

Z całości przeprowadzonej diagnozy, terapeuta sporządza pisemną diagnozę SI wraz z zaleceniami.

Terapia Integracji Sensoryczna jest stosowana u dzieci z:

  • trudnościami w uczeniu się,
  • autyzmem,
  • całościowymi zaburzeniami rozwoju,
  • zespołem Aspergera,
  • opóźnieniem psychoruchowym,
  • w chorobach genetycznych.

Centrum Rozwoju APERIO

kontakt

Centrum Rozwoju APERIO

kontakt

Rejestracja
ul. Armii Krajowej 35, 62-800 Kalisz
budynek Piekarni Olszyna na osiedlu Dobrzec

Poniedziałek – Piątek 10:00 – 20:00

centrum@aperio.kalisz.pl

Możliwość płatności kartą płatniczą

Psycholog dziecięcy kalisz
Psycholog dziecięcy kalisz
Rejestracja

+48 729 887 370

ul. Armii Krajowej 35, 62-800 Kalisz

z budynek Piekarni Olszyna na osiedlu Dobrzec

Poniedziałek - Piątek 10:00 - 20:00

centrum@aperio.kalisz.pl

Możliwość płatności kartą

Dla wygody i bezpieczeństwa wprowadziliśmy możliwość płatności kartą płatniczą

Copyright © 2022 Centrum Rozwoju APERIO

Copyright © 2022 Centrum Rozwoju APERIO

Top