Jesteśmy dla dzieci, młodzieży i rodziców.

Agata Śmiłowicz -Osińska

Paulina Gajzler

Jesteśmy dla dzieci, młodzieży i rodziców.

Agata Śmiłowicz -Osińska
Paulina Gajzler

Centrum Rozwoju APERIO

Centrum Rozwoju APERIO

O Centrum

Centrum Rozwoju APERIO

istnieje już od 7 lat. Początkowo działaliśmy pod nazwą Pracownia Wspierania Rozwoju Dziecka – APERIO, później w związku z rozwojem przekształciliśmy się w APERIO FOR KIDS – Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży. Jednak w związku z poszerzaniem naszej działalności zmieniliśmy nazwę i strukturę firmy. Centrum Rozwoju APERIO powstało z myślą o dzieciach i młodzieży i ich rodzicach. Pomagamy dzieciom i młodzieży z szeroko rozumianymi trudnościami  m. in. trudnościami w nauce, przejawiającymi zaburzeniami zachowania i emocji, sprawiającymi problemy wychowawcze, mającymi trudności w poprawnej mowie, mającymi trudności w rozwoju. Misją naszego Centrum jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży oraz wzmacnianie rodziców we wspólnej nauce radzenia sobie z trudnościami oraz czerpania radości nawet z najdrobniejszych sukcesów.

Centrum Rozwoju APERIO istnieje już od 7 lat. Początkowo działaliśmy pod nazwą Pracownia Wspierania Rozwoju Dziecka – APERIO, później w związku z rozwojem przekształciliśmy się w APERIO FOR KIDS – Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży. Jednak w związku z poszerzaniem naszej działalności zmieniliśmy nazwę i strukturę firmy.

Centrum Rozwoju APERIO powstało z myślą o dzieciach i młodzieży i ich rodzicach. Pomagamy dzieciom i młodzieży z szeroko rozumianymi trudnościami  m. in. trudnościami w nauce, przejawiającymi zaburzeniami zachowania i emocji, sprawiającymi problemy wychowawcze, mającymi trudności w poprawnej mowie, mającymi trudności w rozwoju.

Misją naszego Centrum jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży oraz wzmacnianie rodziców we wspólnej nauce radzenia sobie z trudnościami oraz czerpania radości nawet z najdrobniejszych sukcesów.

Centrum Rozwoju APERIO to zespół specjalistów, który dzięki swoim kwalifikacjom, doświadczeniu zawodowemu zapewnia profesjonalną diagnozę i pomoc. Chcemy się dzielić naszą wiedzą i doświadczeniem z rodzicami, by mogli razem z nami wspierać swoje dzieci w prawidłowym rozwoju. Na co dzień pracujemy zawodowo w szkołach, placówkach oświatowych, poradniach zdrowia dzięki czemu mamy ciągły kontakt z dziećmi i młodzieżą.

Dlaczego APERIO?  Aperio z łacińskiego oznacza – odkryć, otworzyć, podejmować. APERIO to nasza inspiracja do dalszej pracy z naszymi podopiecznymi. Pragniemy odkrywać nowe talenty naszych małych klientów, tak aby były widoczne dla nich samych i dla ich rodziców. Każdy z nich ma talent i trzeba go ODKRYĆ! Dzięki naszej pracy terapeutycznej z dziećmi, chcemy OTWORZYĆ im drzwi do lepszego świata, aby czerpały z niego radość. Codziennie nasze dzieci i ich rodzice PODEJMUJĄ trud ciężkiej pracy nad własnym rozwojem.

Aktualnie mieścimy się przy ulicy Armii Krajowej 35 w Kaliszu. Dysponujemy sześcioma gabinetami terapeutycznymi. W Centrum APERIO FOR KIDS można znaleźć pomoc psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty integracji sensorycznej, matematyka oraz nauczyciela języka polskiego.

W APERIO FOR KIDS rodzice naszych pacjentów również otrzymają pomoc. Prowadzimy szerokie konsultacje i wsparcie wychowawcze dla rodziców.

Rozwinęliśmy naszą działalność o szeroko rozumianą diagnozę rozwoju dzieci.

Prowadzimy także konsultacje on line.

Centrum Rozwoju APERIO to zespół specjalistów, który dzięki swoim kwalifikacjom, doświadczeniu zawodowemu zapewnia profesjonalną diagnozę i pomoc. Chcemy się dzielić naszą wiedzą i doświadczeniem z rodzicami, by mogli razem z nami wspierać swoje dzieci w prawidłowym rozwoju. Na co dzień pracujemy zawodowo w szkołach, placówkach oświatowych, poradniach zdrowia dzięki czemu mamy ciągły kontakt z dziećmi i młodzieżą.

 

Dlaczego APERIO?  

Aperio z łacińskiego oznacza – odkryć, otworzyć, podejmować. APERIO to nasza inspiracja do dalszej pracy z naszymi podopiecznymi. Pragniemy odkrywać nowe talenty naszych małych klientów, tak aby były widoczne dla nich samych i dla ich rodziców. Każdy z nich ma talent i trzeba go ODKRYĆ! Dzięki naszej pracy terapeutycznej z dziećmi, chcemy OTWORZYĆ im drzwi do lepszego świata, aby czerpały z niego radość. Codziennie nasze dzieci i ich rodzice PODEJMUJĄ trud ciężkiej pracy nad własnym rozwojem.

Aktualnie mieścimy się przy ulicy Armii Krajowej 35 w Kaliszu. Dysponujemy sześcioma gabinetami terapeutycznymi. W Centrum APERIO FOR KIDS można znaleźć pomoc psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty integracji sensorycznej, matematyka oraz nauczyciela języka polskiego.

W Centrum Rozwoju APERIO rodzice naszych pacjentów również otrzymają pomoc. Prowadzimy szerokie konsultacje i wsparcie wychowawcze dla rodziców.

Rozwinęliśmy naszą działalność o szeroko rozumianą diagnozę rozwoju dzieci.

Prowadzimy także konsultacje on line.

Centrum Rozwoju APERIO

Gabinety

Centrum Rozwoju APERIO

Gabinety

Centrum Rozwoju APERIO

Zespół

Centrum Rozwoju APERIO

Zespół

Praca to nasza pasja.

Centrum Rozwoju APERIO

oferta

Centrum Rozwoju APERIO

oferta

konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna dla dzieci i młodzieży


Konsultacja psychologiczna to spotkanie z psychologiem, którego celem jest określenie charakteru trudności dziecka oraz zaplanowanie odpowiednich oddziaływań oraz określenie zakresu możliwej pomocy specjalistycznej. Podczas konsultacji można też uzyskać pomoc psychologiczną - wspólnie z psychologiem spróbować lepiej zrozumieć trudności, z jakimi zmaga się nasze dziecko.
psychoterapia dzieci

Psychoterapia dzieci i młodzieży


Psychoterapia dzieci i młodzieży to proces, który ma pomóc w radzeniu sobie z napotykanymi trudnościami. Jeśli dziecko sprawia kłopoty wychowawcze, ma problemy w relacjach z rówieśnikami, zaburzenia lękowe, ma niski nastrój, niską samoocenę - wymaga wsparcia terapeutycznego! Terapia dzieci i młodzieży wymaga wspólnego zaangażowania rodziców.
psychoterapia dzieci

Psychoterapia rodzinTerapia rodzinna to forma pomocy psychologicznej, która obejmuje nie tylko osobę przejawiającą określone trudności (np. dziecko), ale również jego rodzinę. Ta terapia ma za zadanie pracę nad relacjami w rodzinie.
psychoterapia dzieci

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to nowoczesne i skuteczne metody pracy z dziećmi i młodzieżą mającymi trudności edukacyjne na poziomie szkoły podstawowej uniemożliwiające osiągnięcie sukcesu edukacyjnego. Zajęcia mają atrakcyjną dla dzieci formę z wykorzystaniem różnorodnych technik i pomocy terapeutycznych oraz edukacyjnych.

Zajęcia prowadzone w formie indywidualnej.
terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna to zajęcia dla dzieci z wadami wymowy, dzieci niepełnosprawnych z trudnościami w mowie, jąkających się lub z opóźnionym rozwojem mowy. Terapię logopedyczną najczęściej prowadzi się poprzez podnoszenie kompetencji w zakresie rozwoju sprawności językowej, rozumienia, zasobu leksykalnego, motoryki małej i dużej, świadomości ciała oraz zintegrowania zmysłów. Zajęcia prowadzone indywidualnie.
terapia reki

Terapia ręki

Celem terapii ręki jest usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych, które pozwalają dziecku na wykonywanie precyzyjnych ruchów dłoni i palców niezbędnych do osiągnięcia umiejętności w zakresie samoobsługi oraz doskonalenia sprawności manualnych i grafomotorycznych. Zajęcia opierają się na ćwiczeniach i zabawach adekwatnych do wieku życia dziecka.Zajęcia opierają się na ćwiczeniach i zabawach adekwatnych do wieku życia dziecka.
Psycholog dzieci kalisz

Terapia integracji sensorycznej


Integracja sensoryczna (SI) to proces dzięki któremu mózg segreguje, rozpoznaje, interpretuje i integruje wrażenia płynące ze wszystkich zmysłów. Jeśli pojawiają się nieprawidłowości w tym zakresie (na etapie integracji wrażeń zmysłowych) mówimy o zaburzeniach integracji sensorycznej. Dysfunkcje SI wpływają na uczenie się, zachowanie i rozwój społeczno - emocjonalny dziecka, mogą przejawiać się m.in.: problemami z koordynacją ruchową, trudnościami w nauce, nieodpowiednim napięciem mięśniowym, „niezgrabnością” ruchową, problemami z uwagą i stanem pobudzenia, problemami z samoobsługą, trudnościami w zachowaniu.
terapia koncentracji uwagi

Terapia koncentracji uwagi


Terapia koncentracji uwagi ma za zadanie wspierać proces odbierania i selekcji informacji płynących ze środowiska, z jednoczesnym podejmowaniem działań. Trudności w skupieniu się są we współczesnych czasach bardzo popularnym problemem wśród dzieci i młodzieży. Jeśli Twoje dziecko nie może się skupić przy odrabianiu pracy domowej, cały czas jest upominane przez nauczyciela w szkole. potrzebne jest mu wsparcie!
Zajęcia prowadzone indywidualnie.
terapia autyzmu

Terapia autyzmu i Zespołu Aspergera

Terapia przeznaczona jest dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, z autyzmem i zespołem Aspergera. Celem terapii jest dostarczenie dziecku intensywnych, systematycznych i dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, oddziaływań terapeutycznych, poprawiających funkcjonowanie dziecka.
konsultacja psycholigiczna

Terapia dzieci niepełnosprawnych


Terapia dzieci niepełnosprawnych ma na celu wszechstronne usprawnianie ich rozwoju: intelektualnego, emocjonalno - społecznego oraz ma za zadanie wyrównywanie deficytów rozwojowych. W Naszym Centrum mamy specjalistów w tej dziedzinie, którzy na co dzień pracują z dziećmi niepełnosprawnymi wzmacniając ich rozwój.
Zajecia grupowe

Grupowe formy pomocy terapeutycznej - TUS

Grupowe zajęcia terapeutyczne TUS (Trening Umiejętności Społecznych) mają za zadanie doskonalić umiejętności komunikacji, począwszy od nauki przedstawiania się i prowadzenia przyjaznych rozmów, poprzez opowiadanie o sobie, aktywne słuchanie, po umiejętność samokontroli i okazywania szacunku innym. Umiejętności społeczne, których uczą zajęcia grupowe, to też bardzo istotna w życiu dzieci i młodzieży umiejętność rozpoznawania własnych emocji, radzenia sobie z nimi, radzenie sobie z lękiem, stresem. Prowadzimy różne zajęcia grupowe w naszym Centrum: #ratujmyemocje – grupa terapeutyczna TUS dla dzieci; #poMOCni, które są grupą wsparcia TUS dla młodzieży 15+.
konsultacja psycholigiczna

Konsultacja psychologiczna – Ocena rozwoju dziecka

Ocena rozwoju dziecka jest kluczowa w sytuacji kiedy dostrzegamy pewne sygnały w zachowaniu dziecka budzące niepokój. Konsultacja rozpoczyna się wywiadem rozwojowym, który jest przeprowadzany z rodzicem lub rodzicami. Kolejnym etapem jest obserwacja zachowań dziecka w gabinecie. Konsultacja zakończona jest informacją zwrotną dla rodzica w postaci oceny rozwoju dziecka oraz dalszych wskazówek i konieczności dalszej diagnostyki. Tego rodzaju konsultacje psychologiczne są niezbędne w pierwszej fazie diagnostyki zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Konsultacja psychologiczna to spotkanie z psychologiem, którego celem jest określenie charakteru trudności dziecka oraz zaplanowanie odpowiednich oddziaływań oraz określenie zakresu możliwej pomocy specjalistycznej. Podczas konsultacji można też uzyskać pomoc psychologiczną – wspólnie z psychologiem spróbować lepiej zrozumieć trudności, z jakimi zmaga się nasze dziecko.

Psychoterapia dzieci i młodzieży to proces, który ma pomóc w radzeniu sobie z napotykanymi trudnościami. Jeśli dziecko sprawia kłopoty wychowawcze, ma problemy w relacjach z rówieśnikami, zaburzenia lękowe, ma niski nastrój, niską samoocenę – wymaga wsparcia terapeutycznego! Terapia dzieci i młodzieży wymaga wspólnego zaangażowania rodziców.

Terapia rodzinna to forma pomocy psychologicznej, która obejmuje nie tylko osobę przejawiającą określone trudności (np. dziecko), ale również jego rodzinę. Ta terapia ma za zadanie pracę nad relacjami w rodzinie.

Terapia pedagogiczna to nowoczesne i skuteczne metody pracy z dziećmi i młodzieżą mającymi trudności edukacyjne na poziomie szkoły podstawowej uniemożliwiające osiągnięcie sukcesu edukacyjnego. Zajęcia mają atrakcyjną dla dzieci formę z wykorzystaniem różnorodnych technik i pomocy terapeutycznych oraz edukacyjnych.

Zajęcia prowadzone w formie indywidualnej.

Terapia logopedyczna to zajęcia dla dzieci z wadami wymowy, dzieci niepełnosprawnych z trudnościami w mowie, jąkających się lub z opóźnionym rozwojem mowy. Terapię logopedyczną najczęściej prowadzi się poprzez podnoszenie kompetencji w zakresie rozwoju sprawności językowej, rozumienia, zasobu leksykalnego, motoryki małej i dużej, świadomości ciała oraz zintegrowania zmysłów. Zajęcia prowadzone indywidualnie.

Celem terapii ręki jest usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych, które pozwalają dziecku na wykonywanie precyzyjnych ruchów dłoni i palców niezbędnych do osiągnięcia umiejętności w zakresie samoobsługi oraz doskonalenia sprawności manualnych i grafomotorycznych. Zajęcia opierają się na ćwiczeniach i zabawach adekwatnych do wieku życia dziecka.Zajęcia opierają się na ćwiczeniach i zabawach adekwatnych do wieku życia dziecka.

Integracja sensoryczna (SI) to proces dzięki któremu mózg segreguje, rozpoznaje, interpretuje i integruje wrażenia płynące ze wszystkich zmysłów. Jeśli pojawiają się nieprawidłowości w tym zakresie (na etapie integracji wrażeń zmysłowych) mówimy o zaburzeniach integracji sensorycznej. Dysfunkcje SI wpływają na uczenie się, zachowanie i rozwój społeczno – emocjonalny dziecka, mogą przejawiać się m.in.: problemami z koordynacją ruchową, trudnościami w nauce, nieodpowiednim napięciem mięśniowym, „niezgrabnością” ruchową, problemami z uwagą i stanem pobudzenia, problemami z samoobsługą, trudnościami w zachowaniu.

Terapia koncentracji uwagi ma za zadanie wspierać proces odbierania i selekcji informacji płynących ze środowiska, z jednoczesnym podejmowaniem działań. Trudności w skupieniu się są we współczesnych czasach bardzo popularnym problemem wśród dzieci i młodzieży. Jeśli Twoje dziecko nie może się skupić przy odrabianiu pracy domowej, cały czas jest upominane przez nauczyciela w szkole. potrzebne jest mu wsparcie!
Zajęcia prowadzone indywidualnie.

Terapia przeznaczona jest dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, z autyzmem i zespołem Aspergera. Celem terapii jest dostarczenie dziecku intensywnych, systematycznych i dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, oddziaływań terapeutycznych, poprawiających funkcjonowanie dziecka.


Terapia dzieci niepełnosprawnych ma na celu wszechstronne usprawnianie ich rozwoju: intelektualnego, emocjonalno – społecznego oraz ma za zadanie wyrównywanie deficytów rozwojowych. W Naszym Centrum mamy specjalistów w tej dziedzinie, którzy na co dzień pracują z dziećmi niepełnosprawnymi wzmacniając ich rozwój.

Grupowe zajęcia terapeutyczne TUS (Trening Umiejętności Społecznych) mają za zadanie doskonalić umiejętności komunikacji, począwszy od nauki przedstawiania się i prowadzenia przyjaznych rozmów, poprzez opowiadanie o sobie, aktywne słuchanie, po umiejętność samokontroli i okazywania szacunku innym. Umiejętności społeczne, których uczą zajęcia grupowe, to też bardzo istotna w życiu dzieci i młodzieży umiejętność rozpoznawania własnych emocji, radzenia sobie z nimi, radzenie sobie z lękiem, stresem. Prowadzimy różne zajęcia grupowe w naszym Centrum: #ratujmyemocje – grupa terapeutyczna TUS dla dzieci; #poMOCni, które są grupą wsparcia TUS dla młodzieży 15+.

Ocena rozwoju dziecka jest kluczowa w sytuacji kiedy dostrzegamy pewne sygnały w zachowaniu dziecka budzące niepokój. Konsultacja rozpoczyna się wywiadem rozwojowym, który jest przeprowadzany z rodzicem lub rodzicami. Kolejnym etapem jest obserwacja zachowań dziecka w gabinecie. Konsultacja zakończona jest informacją zwrotną dla rodzica w postaci oceny rozwoju dziecka oraz dalszych wskazówek i konieczności dalszej diagnostyki. Tego rodzaju konsultacje psychologiczne są niezbędne w pierwszej fazie diagnostyki zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Centrum Rozwoju APERIO

Opinie

Centrum Rozwoju APERIO

Opinie

Agnieszka Miklaszewska-Woźniak
Agnieszka Miklaszewska-Woźniak
2021-12-30
Mieliśmy z synem szczęście trafić do Aperio i znaleźć w nim cudowną osobę a właściwie chodzące serce 😍wspaniałą panią Sylwię która jest profesjonalistką w swojej dziedzinie a do tego cudownym człowiekiem która zajęcia dostosowuje do aktualnych potrzeb a nawet nastroju syna ,potrafi podbudować jego poczucie własnej wartości w błyskawicznym tempie a on uwielbia te zajęcia ostatnio chciał nawet więcej godzin ….W swoim 11 letnim życiu ADHD -ka spotkał zaledwie kilka takich osób .Dało to mi nadzieję że może być lepiej .Dziękujemy że jesteście z nami i dla nas.
Katarzyna Frankowska
Katarzyna Frankowska
2021-12-29
Wspaniałe miejsce. Dziękujemy pani Magdzie za wszystko co dla nas zrobiła 😉
Patrycja Garczarek
Patrycja Garczarek
2021-12-28
Jesteśmy mega zadowoleni 😊Pani Sylwia jest znakomita w tym co robi , mój syn bardzo chętnie chodzi na zajęcia i nie moze się doczekać kolejnych . Polecam z całego serca ❤️❤️❤️😍
Ania Aniula
Ania Aniula
2021-12-28
Polecam serdecznie P. Sonia to świetna osoba, bardzo empatyczna i pełna zrozumienia. Polecam serdecznie .
Ania Bryła
Ania Bryła
2021-12-27
Maciej Bartczak
Maciej Bartczak
2021-12-27
Polecam, super specjaliści 👍
Barbara Stąporek
Barbara Stąporek
2021-12-27
Super, polecam 🙂
Anna Michalak
Anna Michalak
2021-12-27
Przemiłe Panie, które znają się na tym, co robią 🙂 Polecam!
Karolina Nawrocka
Karolina Nawrocka
2021-12-26
Dużo mają klientów, ale warto poczekać na termin. Profesjonalizm i doświadczenie widać po terapeutkach. Po Kaliszu chodzą dobre opinie. Pozdrawiam
Arleta Wypych
Arleta Wypych
2019-06-09
Polecam
Agnieszka Miklaszewska-Woźniak
Agnieszka Miklaszewska-Woźniak
2021-12-30
Mieliśmy z synem szczęście trafić do Aperio i znaleźć w nim cudowną osobę a właściwie chodzące serce 😍wspaniałą panią Sylwię która jest profesjonalistką w swojej dziedzinie a do tego cudownym człowiekiem która zajęcia dostosowuje do aktualnych potrzeb a nawet nastroju syna ,potrafi podbudować jego poczucie własnej wartości w błyskawicznym tempie a on uwielbia te zajęcia ostatnio chciał nawet więcej godzin ….W swoim 11 letnim życiu ADHD -ka spotkał zaledwie kilka takich osób .Dało to mi nadzieję że może być lepiej .Dziękujemy że jesteście z nami i dla nas.
Katarzyna Frankowska
Katarzyna Frankowska
2021-12-29
Wspaniałe miejsce. Dziękujemy pani Magdzie za wszystko co dla nas zrobiła 😉
Patrycja Garczarek
Patrycja Garczarek
2021-12-28
Jesteśmy mega zadowoleni 😊Pani Sylwia jest znakomita w tym co robi , mój syn bardzo chętnie chodzi na zajęcia i nie moze się doczekać kolejnych . Polecam z całego serca ❤️❤️❤️😍
Ania Aniula
Ania Aniula
2021-12-28
Polecam serdecznie P. Sonia to świetna osoba, bardzo empatyczna i pełna zrozumienia. Polecam serdecznie .
Ania Bryła
Ania Bryła
2021-12-27
Maciej Bartczak
Maciej Bartczak
2021-12-27
Polecam, super specjaliści 👍
Barbara Stąporek
Barbara Stąporek
2021-12-27
Super, polecam 🙂
Anna Michalak
Anna Michalak
2021-12-27
Przemiłe Panie, które znają się na tym, co robią 🙂 Polecam!
Karolina Nawrocka
Karolina Nawrocka
2021-12-26
Dużo mają klientów, ale warto poczekać na termin. Profesjonalizm i doświadczenie widać po terapeutkach. Po Kaliszu chodzą dobre opinie. Pozdrawiam
Arleta Wypych
Arleta Wypych
2019-06-09
Polecam

Centrum Rozwoju APERIO

aktualnośći

Centrum Rozwoju APERIO

kontakt

Centrum Rozwoju APERIO

kontakt

Rejestracja
ul. Armii Krajowej 35, 62-800 Kalisz
budynek Piekarni Olszyna na osiedlu Dobrzec
Poniedziałek – Piątek 10:00 – 20:00
centrum@aperio.kalisz.pl

Możliwość płatności kartą płatniczą

Psycholog dziecięcy kalisz
Psycholog dziecięcy kalisz
Rejestracja

+48 502 632 499

ul. Armii Krajowej 35, 62-800 Kalisz

z budynek Piekarni Olszyna na osiedlu Dobrzec

Poniedziałek - Piątek 10:00 - 20:00

centrum@aperio.kalisz.pl

Możliwość płatności kartą

Dla wygody i bezpieczeństwa wprowadziliśmy możliwość płatności kartą płatniczą

Psycholog Kalisz

Psycholog dziecięcy Kalisz

Psycholog dzieci i młodzieży Kalisz

Psychoterapia Kalisz

Psychodietetyk Kalisz

Psycholog On-Line

TUS Kalisz

Zajęcia grupowe dla dzieci

Konsultacje psychologiczne Kalisz

Depresja Kalisz

Terapia autyzmu Kalisz

Terapia zespołu aspergera Kalisz

Terapia rodzin Kalisz

Logopeda Kalisz

Pedagog Kalisz

Terapia logopoedyczna Kalisz

Terapia pedagogiczna Kalisz

Terapia koncentracji uwagi Kalisz

Terapia ręki Kalisz

Terapia integracji sensorycznej Kalisz

Terapia SI Kalisz

Praca psycholog Kalisz

Praca pedagog Kalisz

Praca Logopeda Kalisz

Copyright © 2022 Centrum Rozwoju APERIO

Copyright © 2022 Centrum Rozwoju APERIO

Top