Agata Śmiłowicz-Osińska

Agata Śmiłowicz-Osińska
Psycholog, Diagnosta, Psychoterapeuta poznawczo - behawioralny w trakcie szkolenia. 
Specjalista w zakresie zaburzeń ze spektrum autyzmu. 
Certyfikowany Praktyk metody KID SKILLS.
Certyfikowany Trener TUS 
Wykładowca akademicki na studiach wyższych.

Ukończyła studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Posiada kwalifikacje pedagogiczne uprawniające do pracy z dziećmi i młodzieżą, ukończone na studiach podyplomowych.

Ukończyła kurs psychoterapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży w CBT w Warszawie. Przygotowuje się aktualnie do zdobycia uprawnień psychoterapeuty poznawczo – behawioralnego. Jest certyfikowanym praktykiem metody KID SKILLS – program Dam Radę i Jestem z Ciebie dumny. Jest certyfikowanym Trenerem Umiejętności Społecznych – TUS.

Specjalista w zakresie diagnostyki, wspierania rozwoju oraz edukacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. Absolwentka podyplomowych studiów kwalifikacyjnych z pedagogiki specjalnej w zakresie zaburzeń ze spektrum autyzmu. Ukończyła trzystopniowy kurs Terapii behawioralnej dziecka z autyzmem. W pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu opiera się na metodach terapii behawioralnej.

Swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe poszerza pracując w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. 

Pracowała również w szkole podstawowej jako psycholog szkolny. Wiedzę kliniczną zdobyła pracując z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Kaliszu. Duże doświadczenie w pracy wychowawczej oraz z młodzieżą zdemoralizowaną i z zaburzeniami zachowania, otrzymała pracując w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. W ramach współpracy ze stowarzyszeniem „Fajna Szkoła” prowadziła warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców. Jako wykładowca akademicki prowadziła wykłady dla studentów studiów podyplomowych.

Współpracuje z wieloma szkołami, przedszkolami i placówkami na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego. Prowadzi liczne szkolenia i prelekcje dla nauczycieli oraz rodziców. W szkołach i przedszkolach prowadzi pogadanki i warsztaty dla dzieci i młodzieży. Zna bardzo dobrze środowisko szkolne, problemy dzieci i młodzieży oraz system współczesnej rodziny. 

Każda profesjonalna pomoc objęta jest tajemnicą zawodową. Pracuje zgodnie z zasadami Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa.

W APERIO FOR KIDS pracuje z dziećmi i młodzieżą terapeutycznie metodami psychoterapii poznawczo – behawioralnej łącząc z podejściem skoncentrowanym na rozwiązaniu. Zajmuje się również diagnostyką rozwoju dzieci i młodzieży oraz poradnictwem dla rodziców. Przyjmuje małe dzieci od 0-3 r. ż., dzieci przedszkolne, młodzież szkolną i młodych dorosłych.