Paulina Gajzler

Pedagog, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog.

Magister filologii polskiej Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu.

Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej, oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej.
Wykładowca akademicki uczelni wyższej.​

Jest ekspertem w diagnostyce i terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Specjalizuje się również w terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i deficytami rozwojowymi. Ukończyła liczne kursy i warsztaty dotyczące pracy z dziećmi z zaburzonym rozwojem.

Doświadczenie zawodowe gromadzi pracując w Zespole Szkół. Tam jako pedagog szkolny i specjalista pracuje z dziećmi przedszkolnymi, szkolnymi oraz w wieku dorastania.

Współpracuje z wieloma organizacjami wspierającymi rozwój dziecka na terenie województwa wielkopolskiego i nie tylko. Uczestniczy regularnie w spotkaniach sieci współpracy samokształcenia pedagogów i psychologów Południowej Wielkopolski przy Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Prowadzi zajęcia dla studentów na uczelni wyższej.

W APERIO FOR KIDS prowadzi systematyczne zajęcia dla uczniów z dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią oraz dysortografią. Specyficzne trudności w uczeniu się często doprowadzają do innych niepowodzeń szkolnych, dlatego tak ważna jest wczesna diagnoza oraz objecie dziecka specjalistyczną terapią pedagogiczną. Jako specjalista prowadzi również zajęcia usprawniające rozwój dzieci niepełnosprawnych intelektualnie oraz z różnymi deficytami rozwojowymi. Zajmuje się również prowadzeniem terapii zaburzonej koncentracji uwagi dla dzieci i młodzieży, co jest aktualnie bardzo powszechnym problemem dotykającym młode pokolenie.

DSC_7866