Karolina Małecka

Pedagog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeuta zaburzeń ze spektrum autyzmu, arteterapeuta.

Magister edukacji wczesnoszkolnej z arteterapią Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu.

Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie edukacji i wspierania rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu.​

Ukończyła liczne kursy i szkolenia związane z pracą terapeutyczną z dziećmi m. in.

  • Kurs kwalifikacyjny wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
  • ABC nauczyciela wychowania przedszkolnego.
  • MAC Edukacja – Dziecko w świetle umiejętności matematycznych.
  • Twórcze projekty we wczesnej edukacji dziecka.
  • Centrum Szkoleniowe Klanza – Wybrane elementy systemu kształcenia i terapii, edukacja przez ruch D. Dziamskiej.

Doświadczenie zawodowe gromadzi pracując w niepublicznym przedszkolu. Jest nauczycielem wspierającym dziecka z autyzmem. Swój warsztat zawodowy miała okazję szkolić w licznych placówkach oświatowych. Pracowała jako wychowawca grupy w przedszkolu oraz w żłobku. Oprócz tego prowadziła zajęcia terapeutyczne na terenie tych placówek.

Terapię dzieci ze spektrum autyzmu prowadzi głównie metodą behawioralną.

W APERIO FOR KIDS prowadzi systematyczne zajęcia terapeutyczne dzieci ze spektrum autyzmu, zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia usprawniające gotowość szkolną 6 latków, zajęcia pedagogiczne dla dzieci przedszkolnych z deficytami rozwojowymi, zajęcia dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych z zaburzonymi zachowaniami, zajęcia dla dzieci przedszkolnych z zaburzeniami w rozwoju społeczno – emocjonalnym.

Pedagog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dzieci