Jolanta Mielczarek

Pedagog, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog.  Magister edukacji wczesnoszkolnej i sztuki Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu. Absolwentka Studium Nauczycielskiego w zakresie wychowania przedszkolnego. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie terapii pedagogicznej i oligofrenopedagogiki.

Ukończyła liczne kursy, szkolenia i warsztaty związane z pracą terapeutyczną z dziećmi:

  • Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
  • Funkcjonowanie ucznia z Zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej
  • Centrum Szkoleniowe Klanza- Wybrane elementy kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch D. Dziamskiej”
  • Praca z dzieckiem nadpobudliwym, nerwowym i agresywnym
  • Pedagogika zabawy- zarys metod aktywizujących

Doświadczenie zawodowe gromadzi pracując jako nauczyciel wspomagający w szkole podstawowej. Swój warsztat pracy doskonaliła również pracując jako nauczyciel i wychowawca w przedszkolu.

W APERIO FOR KIDS prowadzi systematyczne zajęcia z terapii pedagogicznej, zajęcia w usprawnianiu koncentracji uwagi, zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce, zajęcia usprawniające gotowość szkolną 6- latków, oraz zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Pedagog, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog.