Dawid Kucharski
Nauczyciel matematyki, fizyki i informatyki.
Magister Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku matematyka o specjalności nauczycielskiej w zakresie nauczania matematyki.
Absolwent studiów podyplomowych w zakresie nauczania fizyki i informatyki.

Ukończył liczne kursy, szkolenia i warsztaty związane z pracą z dziećmi:

  • Metody efektywnej nauki
  • Praca metodą projektu, doświadczeń i eksperymentu
  • Aktywizujące metody nauczania i uczenia się
  • Skuteczne sposoby zapamiętywania i uczenia się

Wielokrotny uczestnik corocznej konferencji Geogebry organizowanej przez SWPS w Warszawie. Zdobytą na konferencji wiedzę wykorzystuje podczas pracy z uczniami, którzy wymagają wizualizacji niektórych zagadnień matematycznych.

Doświadczenie zawodowe gromadzi pracując jako nauczyciel matematyki w zespole szkół.

W APERIO FOR KIDS: Udziela korepetycji z zakresu matematyki na każdym etapie edukacyjnym. Pracuje z uczniami, którzy mają problem z przedmiotem oraz tymi, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i  zainteresowania.